Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Budkovce v likvidácii